подземен

подземен
прил. - подмолен, таен, скрит, покрит, задкулисен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • лагам — (грч. lagun) 1. подземен ходник 2. подземен поткоп наполнет со експлозив за уривање на нешто …   Macedonian dictionary

  • нертерологија — (грч. nerteros долен, подземен, logia наука) наука за појавите и ликовите од митолошкиот подземен свет …   Macedonian dictionary

  • тунел — (анг. tunnel) 1. пат или ходник пробиен низ рид, планина или под вода, подземен пат (особено железнички), подземен премин 2. тех. дел од машина, постројка и сл. што личи на таков премин 3. фиг. мрачен, тежок и мачен период …   Macedonian dictionary

  • ТРУБОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ — трубопровод, расположенный в грунте ниже поверхности земли (Болгарский язык; Български) подземен тръбопровод (Чешский язык; Čeština) podzemní potrubí (Немецкий язык; Deutsch) unterirdische Rohrleitung (Венгерский язык; Magyar) földalatti… …   Строительный словарь

  • Нифлхајм — (гер. Nifleheim) мит. во нордиската митологија: 1. студен северен дел од светот 2. подземен свет во кој владее божицата Хела …   Macedonian dictionary

  • Орк — (лат. Orcus) мит. 1. подземје, подземен свет, свет на мртвите 2. бог на подземјето …   Macedonian dictionary

  • Хад — (грч. Haides) 1. мит. во старогрчката митологија: бог на подземниот свет 2. хад фиг. подземен свет, гроб, смрт …   Macedonian dictionary

  • галерија — (лат. galeria) 1. долга, светла просторија, обично од надворешната страна на зграда, што поврзува одделни делови од градба и често е украсена со уметнички дела 2. отворен трем со столбови 3. просторија приспособена за излагање на уметнички дела 4 …   Macedonian dictionary

  • геофит — (грч. де, phyton растение) бот. 1. назив за растение чиј расплоден орган се развива на определена длабочина во земјата (на пр., компирот), односно кое неповолниот период од животот го преживува како подземен никулец 2. воопшто: рстение што расте… …   Macedonian dictionary

  • дамар — (тур. damar) 1. жила (артерија и вена) 2. нерв пулс 3. подземен пат на вода до изворот на површината 4. подземна жила на руда …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”